» Corneşti - cascada şi lacul Ciucaş - cabana Cheia Turzii

Marcaj: triunghi galben   Distanţa: 75km; Diferenţa de nivel: 200 m  Timp de parcurs Vara: 3-3½ ore; iarna: 4-4½ ore. Caracteristici: traseu cu numeroase mici urcuşuri şi coborâşuri pe versantul drept al Defileului Hăşdatelor

Traseul nostru începe de la Corneşti, din centrul, satului, de: unde putem Urma două variante. Prima, spre nord, până dăm de rambleul căii ferate, unde o luăm spre stânga în lungul acesteia până la podul peste Arieş şi a doua, urmând spre Moldoveneşti, ieşim din sat şi ne abatem după aceea la dreapta spre respectivul pod, care ne ajută s[ trecem pe malul opus al râului. Mergem circa lkm alături de apele Arieşului, până la gura văii Hăşdatelor, unde observăm frumosul con de dejecţie depus de râu în zona de confluenţă, devenit o piedică în calea apelor sale, nevoite actualmente să curgă pe sub aripa stângă a acestuia. În continuare, traseul ne conduce de-a lungul defileului săpat de Hăşdate, cu porţiuni foarte înguste şi cu un ridicat grad de meandrare.

Este interesant faptul că râul Hăşdate, după ieşirea din Cheia Turzii, ar fi putut să-şi croiască un drum mult mai scurt şi mai lesnicios spre Arieş, în direcţia satului Cheia. Jocul naturii a făcut însă ca el să-şi creeze o vale mult mai complicată, care ajunge să întâlnească pe cea a colectorului, Undeva cu 4km amonte. În lungul acestui defileu ne atrag atenţia versanţii abrupţi, cu microrelieful specific dat de ofiolitele în care este sculptat. În acelaşi timp, râul prezintă o mare cădere de pantă, cu numeroase rupturi, exprimate prin repezişuri şi cascade, la baza cărora se dezvoltă superbe marmite torenţiale, de formă circulară, dar mai ales alungită. Deşi râul curge în acest sector la altitudini foarte coborâte (sub 400 m), aspectul albiei minore, în care abundă bolovănişurile, îi imprimă caractere specifice cursurilor din regiunile montane veritabile.

Ne afundăm tot mai mult în inima muntelui, ca după mai bine de 1km să întâlnim cascada Ciucaş, cu cădere de 5 m, la baza căreia, într-o marmită tipică, apa care bălteşte, să formeze un adevărat lac - lacul Ciucaş. Pe timp de vară, când apele râului sunt scăzute şi calde, putem sa ne aventurăm în continuare în lungul defileului, mergând spre amonte până la cabana Cheia Turzii Deşi această variantă este nemarcată, este uşor de abordat, urmărind cursul extrem de sinuos al râului, pe care suntem nevoiţi să-l traversăm de nenumărate ori.

Pentru a ne continua traseul nostru ne întoarcem, însă, până la vărsarea pârâului Arinului în Hăşdate, urcând apoi pe acest afluent până dăm de un jalon cu două săgeţi indicatoare, una cu bandă galbenă în susul pârâului şi alta cu triunghi galben spre satul Corneşti şi în sens opus spre cabana Cheia Turzii. Noi urmăm ultima variantă, suind pieptiş versantul abrupt din stânga pârâului, până într-un punct dominant, de unde se deschide o privelişte parţială asupra defileului, inclusiv a cascadei şi lacului Ciucaş. De-aici mergând spre nord, trecem un vâlcel sec, dăm de o coastă golaşă şi coborâm în valea pârâului Fântâna lui Aron. Apoi intrăm în pădure, mergem pe malul drept al pârâului, o luăm spre nord şi ajungem pe culmea Ciuma Goală, mâncată de numeroase ravene şi ogaşe. Ajungem în valea pârâului Lupului, urcăm pe Vânătă, de unde ne lăsăm pe o pantă lină prin pădure până la malul pârâului Feredeului. Mai departe, o potecuţă bătătorită ne conduce peste o văiugă, urcă apoi prin pădure, unde vedem marcajul aplicat pe arbori. Dintr-o poiană ne lăsăm spre Hăşdate, la care ajungem lângă un podeţ, în continuare urmărind malul drept al pârâului până la podul metalic de la intrarea în Cheia Turzii.

O altă variantă, de sus de la liziera pădurii Mischiului, unde se află un indicator (spre Corneşti prin Ciucaş 9,5km - 3-3l/2 ore; spre Corneşti prin Izvoru Popii 12km; spre Culmea Mănăstirii 2 ore), coboară direct spre Hăşdate lângă vechea moară şi trece râul pe o punte improvizată, de unde urcând puţin ieşim în şoseaua care vine de la Cheia spre cabană.