» Turda - Drumul Domnilor - Cheia Turzii

Marcaj: cruce roşie   Distanţă: 8km    Diferenţă de nivel: 200 m   Timp de parcurs: - vara: 2-2½ ore - iarna: 2½-3 ore  Caracteristici: traseu uşor de parcurs, reprezentând cea mai scurtă legătură între Turda şi Cheia Turzii

Pornim tot din Piaţa Ecaterina Varga, unde pe un stâlp metalic cu săgeată indicatoare se află cele două marcaje spre Cheia Turzii (cruce albastră şi cruce roşie). De-aici o luăm pe strada Aroneanu, traversăm pasajul căii ferate înguste. Pe sub podul de beton al şoselei, ieşim în strada Cheii, unde observăm marcajul pe zidul caselor, garduri ori stâlpi. Trecem peste pârâul Pordei şi ieşim din oraş, mergând pe lângă o carieră de argilă, angajându-ne pe Drumul Domnilor. Urcăm pe o movilă, de unde putem deja privi spre Cheia Turzii - ţinta călătoriei noastre, cât şi spre zona Munţilor Trăscăului, linia dantelată a orizontului este dominată de crestele Colţilor Trăscăului. Suim uşor, având în faţă profilul Cheii Turzii, iar în dreapta cel al Cheii Turenilor.

În stânga observăm apoi o casă izolată, ascunsă de un pâlc de arbori falnici, după care traseul este însoţit în stânga de o perdea de copaci rari. Traseul nostru trece pe lângă Vf. Hodiniş (445 m) pe care este bine să urcăm pentru a ne bucura de un larg tur de orizont, spre sud şi spre est - dincolo de coşurile şi cartierele oraşului Turda, pierzându-se în zare succesiunea de culmi ale Podişului Transilvaniei. De asemenea, spre nord ni se arată parţial marea carieră de la Sănduleşti, unde de fapt se termină culmea calcaroasă a Petreştilor, retezată de cele două râuri în zona cheilor amintite. Oprivelişte de ansamblu avem totodată şi asupra Depresiunii Turzii, suprapusă de fapt cursului inferior al Arieşului - dominat de terasele întinse, dispuse în trepte, ale acestuia.

Părăsim acest vârf, marcat cu semn topografic şi urmăm traseul spre vest pe culmea monotonă dintre valea largă a Arieşului şi văiuga săpată de pârâul Pordeiului. Mergem printre ogoare, intersectând drumul de care dinspre Sănduleşti, flancat de stâlpii unei linii electrice de înaltă tensiune, pe unul din ei observând semnul marcajului cruce roşie. Imediat ajungem la parcarea de pe drumul ce vine de la Cheia, de unde ne îndreptăm spre cabana Cheia Turzii, pe la punctul numit Straja.