» Buru - Borzeşti - Petreştii de Sus - Petreştii de Mijloc - Petreştii de Jos

Traseu: nemarcat   Distanţa: 15km    Diferenţa de nivel: 250 m   Timp de parcurs: 4½-5 ore  Caracteristici: traseu uşor accesibil

Din centrul satului Buru, părăsim drumul naţional 75 şi ne îndreptăm spre nord, urmând un drumeag local ce însoţeşte un modest pârâiaş printr-o zonă lipsită în totalitate de vegetaţie forestieră. La un moment dat ajungem într-o largă înşeuare, traversată de pârâul Borzeştilor, dincolo de care întâlnim şoseaua pietruită ce urcă dinspre Depresiunea Hăşdatelor. O luăm brusc spre vest, printr-o vale îngustă şi, în scurt timp, intrăm în satul Borzeşti. Remarcabil pentru această aşezare este faptul că de jur împrejurul ei se află o serie de măguri cristaline foarte originale, având forma unor cupole. Din satul în care ne aflăm - care-şi trage numele de la numeroasele familii Borza, a plecat şi tatăl marelui savant botanist Alexandru Borza. Tentaţia de a ne urca pe una din măgurile amintite, lipite parcă de sat, devine irezistibilă, prilejuindu-se, astfel bucuria unui frumos şi odihnitor tur de orizont.

De la Borzeşti coborâm prin cele trei aşezări cu numele de Petreşti, pe drumul ce însoţeşte versantul stâng al pârâului omonim, pârâu pe care cândva se aflau originalele mori cu tău. Ele dovedeau din plin ingeniozitatea ţăranului român, care a ştiut să se adapteze întotdeauna celor mai diverse condiţii de viaţă. În cazul acesta, fiind vorba de un curs hidrografic cu un debit mai mult decât modest, localnicii au realizat mici acumulări, unde se strângea apa necesară funcţionării morilor pentru un timp limitat, să zicem câteva ore pe zi, iar în momentul când rezerva se epuiza, sa înceapă o nouă fază de umplere a tăului.

Coborând de la Borzeşti pe drumul ce se înscrie printre ogoare în unduiri largi, avem în dreapta noastră în permanenţă abruptul tot mai pronunţat al Culmii Petreştilor, în care râul ce şerpuieşte leneş pe fundul depresiunii, a reuşit să dăltuiască impresionanta Cheie a Turzii. La Petreştii de Jos întâlnim traseele ce leagă acest monument al naturii de municipiul Cluj-Napoca (bandă roşie) şi de Complexul turistic Băişoara (cruce roşie).