» Tureni - Izvorul Alexandru Machedon - Dealul Sănduleşti - Fântânele - cabana Cheia Turzii

Marcaj; bandă albastră  Distanţa: 9 km   Diferenţa de nivel: 200 m  Timp de parcurs: - vara: 4 ore; -iarna; 5 ore  Caracteristici: traseu relativ uşor, cu urcuşuri şi coborâşuri modeste

Putem considera începutul acestui traseu ca fiind din drumul naţional l (E 81), străbătând la început comuna Tureni. Lângă cooperativa de consum dăm de un indicator turistic, trecem apoi prin faţa bisericii romano-catolice, unde un alt marcaj ne orientează spre ieşirea din localitate. Privirea ne este atrasă spre stânga, unde pârâul Turenilor intră între pereţii calcaroşi ai cheii. Noi urmăm în continuare un drum pietruit, străjuit de stâlpi de telefon, care la un moment dat se intersectează cu o linie de înaltă tensiune. Imediat ajungem în drumul asfaltat Turda - Petreştii de Jos. În faţa noastră se conturează abruptul calcaros ce marchează .Urnita Munţilor Trăscăului, dată aici de versantul stâng al văii Negoteasa.

După un urcuş de 10 minute ajungem pe un platou uşor înclinat ce se întinde până departe spre sud. De la marginea platoului privim înapoi spre Depresiunea Turenilor, în mijlocul căreia se cuibăreşte satul omonim, iar mai departe zărim casele satului Ceanu Mic, în spatele căruia linia orizontului este închisă de dealuri molcome. Spre vest se deschide panorama largă a Depresiunii Hăşdatelor, cu satele Deleni şi Miceşti adăpostite la poalele ultimelor prelungiri ale culmilor ce se lasă din masivul deluros al Feleacului.

De aici urmăm partea superioară a platoului, în uşoară ascensiune spre sud, direcţie în care mergem şi noi. Întâlnim mici câmpuri de lapiezuri, care întrerup monotonia peisajului geomorfologic. Străbătând Dealul Sănduleşti, treptat ajungem la marginea abruptului estic al platoului. Din punctul Fântânele - unde există într-adevăr câteva fântâni (cu cumpănă), coborâm spre sud, apropiindu-ne de versantul stâng al Cheii Turzii, unde întâlnim Stâncăria Murunei şi Cornul Cheii, de unde, pe traseul marcat şi cu triunghi albastru ajungem lacabană, trecând prin pădurea Văpii. Remarcabilă pentru acest traseu, este direcţia lui generală de la nord la sud, cu mici unduiri impuse de topografia zonei.