» Zlatna - Vf. Dâmbău - Platoul Ciumerna - Iezerul Ighiel
Marcaj: cruce albastră Durata: 9-10 ore; Distanţă: 22,3km; Diferenţă de nivel: 902 m.
vezi traseul cu Google Earth
(este nevoie să aveţi instalat Google Earth pentru a deschide fisierul cu extensia kmz)
Caracteristici: traseu de dificultate medie, diferenţe mari de nivel între diverse puncte ale traseului; variat, de culme şi vale, practicabil în toate sezoanele; urmăreşte axul longitudinal al Trăscăului având numeroase sectoare de traversare a văilor şi a interfluviilor.

Pornim din oraşul Zlatna, pe drumul spre masivul Dâmbău (1369m) şi ne îndreptăm, pe stânga văii Vâltorii, spre strada Eminescu, pe care o urmăm până la podul peste Valea lui Lal. Urcăm de-a lungul văii , urmând marcajul, lăsăm în stânga punctul albastru spre Colţu lu Blaj. Poteca merge paralel cu pârâul Valea Poienii, apoi îl intersectează şi urcă până în drumul ce vine de pe Valea Morilor, denumit Valea Bârnii. Continuăm pe drum încă circa 45 min, apoi poteca părăseşte drumul în dreapta, şi după cca. 45 min. de urcat pieptiş ajungem în spatele locului numit "Vraniţa Pleşii". De la Vraniţa Pleşii urmărim creasta despădurită până la un pâlc de fagi şi, odată acesta depăşit atingem platoul Dâmbăului (Zlatna - Vf. Dâmbău, 4 h). Vf. Dâmbău, cel mai înalt din Munţii Trascău, constituie un important punct de belvedere; de aici în zilele senine de toamnă sau iarnă poate fi văzuţi Muntele Mare, Biharia, Retezatul, Parângul, şureanul şi chiar Făgăraşul.

Pentru a coborî de pe Dâmbău în valea Feneşului urmăm calea care duce în stânga sălaşului de pe platoul de la Stâna Urlătoare, pe Culmea Dâmbăului, intrăm în pădure şi după cca. 30 min. de mers prin impresionanta pădure de fag, ieşim în poiana de pe Vf. Părăginoasa, extraordinar loc de belvedere pentru Roşia Poieni, Negrileasa, Cheile întregalde, Râmeţului, Platoul Ciumerna, Masivul Vulcan. Marcajul coboară în dreapta pe pârâul Feneşeasei, intersectează drumul din Feneşasa. Traseul nostru trece valea Feneşului şi urcă apoi către Vf. Poiana Măgurii (1.235 m), după care se îndreaptă spre nord coborând pe un picior abrupt până în valea Muntelui (Meteşului). Urmărim, în continuare pârâul Izvorul Topliţei - afluent pe stânga al văii Meteşului - depăşind, pe stânga, un adăpost de vară pentru animale, în apropierea căruia se află şi peştera Frumoasă de la Hăldăhaia. Drumul ne conduce pe sub Pietrele Hăldăhaia până la obârşia pârâului amintit de unde începe abruptul Platoului Ciumerna. Păstrând direcţia sud-nord traversăm zona de abrupt, străbatem o pădure de brad tânăr şi, odată ajunşi în Platoul Ciumerna, direcţia traseului se schimbă spre est, la nord de Vf. Băieşului - unde apare un relief tipic de doline şi lapiezuri. în această zonă traseul întâlneşte marcajul cruce galbenă (traseul nr.2), şi apoi coboară la Iezerul Ighiel.

Observaţii: refăcut integral în anul 2011.
Necesar indicatoare:4 buc: 1 în Feneşasa, 1 în Valea Muntelui,1 în Dealul Măgurii 1 în Ciumerna.