»Cluj-Turda-Aiud
Acest traseu pătrunde în zonă dinspre nord pe şoseaua E81 (DN1). Părăsind municipiul Turda, după 7 km şoseaua modernizată coboară în bazinul hidrografic al Mureşului. Trecând pe lângă ramificaţiile ce duc spre satele Stejeriş, Măhăceni şi Dumbrava, la 20 km de Turda intrăm în Unirea. Prima atestare documentară a localităţii datează din 1291. aici se ramifică spre stânga şoseaua care duce la Ocna Mureş, renumită pentru exploatările de sare şi mai nou pentru Uzina Chimică. După Unirea, la 5 km urmează satul Inoc. După încă 2 km ajungem la Decea. Comuna este cunoscută în urma descoperirilor arheologice, obiecte neolitice de mare valoare, constând din unelte, bijuterii, arme, obiecte de cult etc, determinând un tip de cultură denumită „cultura Decea Mureşului”.

În evul mediu, sarea extrasă la Turda a fost transportată cu căruţele până aici, unde s-a încărcat pe plute, cu care a fost transportată pe Mureş până la Seghedin, pentru desfacere în centrul Europei. După ce am părăsit comuna Decea, la 2 km urmează ramificaţia spre satul Ormeniş. Urmând şoseaua de-a lungul Mureşului, după încă 4 km ajungem în dreptul comunei Mirăslău. Numele localităţii se trage din prenumele Miroslav, de origine slavă. Pe teritoriul comunei s-au descoperit urmele epocii romane. Prima atestare documentară datează din 1219 cu denumirea Myroslau. Colinele înconjurătoare sunt acoperite de plantaţii de viţă de vie şi de livezi. Comuna este cunoscută şi în istorie, ca locul în care Mihai Viteazul a purtat o bătălie împotriva generalului austriac Basta, în anul 1600. Cu toate că Mihai avea o poziţie strategică mai bună, generalul Basta a simulat o retragere, ceea ce l-a determinat pe voievod să înceapă urmărirea austriecilor, părăsind poziţiile avantajoase. Fiind atacat din flancuri, a fost nevoit să cedeze terenul, trecând Mureşul.

Lupta de la 18 septembrie 1600 a fost imortalizată printr-un monument în formă de obelisc, situat în stânga şoselei, iar pe partea dreapta a şoselei se află un alt monument în amintirea celor căzuţi în septembrie 1944 în al II-lea război mondial. Imediat după ramificaţia spre Mirăslău, urmează o nouă ramificaţie, tot în dreapta, în direcţia satului Lopadea Veche. De aici, după 5 km, ajungem în Aiud. La intrarea în oraş, pe stânga, se află o staţie de benzină, iar după 1 km, deja în oraş, găsim o altă benzinărie, pe partea dreaptă.