»Valea Arieşului - Buru - Rîmetea - Aiud

Din şoseaua naţională DN75, la Buru (21 km de la Turda), se ramifică spre sud drumul interjudeţean 107M de o calitate inferioară, care asigură o legătură mai scurtă între valea Arieşului şi Valea Mureşului, prin depresiunea Trascăului la numai 33 km distanţă. Drumul la ieşirea din Buru urcă pe valea Trascăului, unde după 4 km apare colţul stâncos, impozant al Pietrii Secuiului (1119m). Trecem pe lângă o mănăstire recent construită, apoi după câteva case de odihnă, apare un hotel turistic şi după încă 2 km intrăm în comuna Rîmetea.

Localitatea în evul mediu (secolele XIV-XVII) a avut titlul de oraş, ca centru de prelucrare a fierului. Rîmetea, datorită păstrării nealterate a unei bune părţi a caselor în stil iniţial, multisecular, a fost inclusă recent în evidenţa Patrimoniului Mondial. Peisajul care înconjoară depresiunea este de o frumuseţe de excepţie: spre stânga (spre est), masivul calcaros Colţii Trascăului şi Piatra Secuiului, iar spre vest, versanţii împăduriţi ai dealului Băieşilor, a Pădurii Oprită, muchia stâncoasă a Ardaşcheii, iar spre sud poarta stâncoasă a Cheii Aiudului (sau Poienii, Vălişoarei). Între aceşti munţi se întinde în direcţia nord-sud Depresiunea Trascăului, de 2 km lăţime şi 11 km lungime.

După Râmetea, la 3,5 km, urmează satul Colţeşti, de unde, spre dreapta, pe o culme stâncoasă, se pot vedea ruinele cetăţii medievale a familiei Thorockai (vicevoievod al Transilvaniei), cetate care a rezistat mai multor atacuri otomane şi care a fost distrusă în cele din urmă în 1704 de trupele austriece. În centrul satului, lângă biserica unitariană, se află casa unde s-a născut savantul Samuil Brassai. Continuând drumul spre sud, la 3 km de Colţeşti, se bifurcă drumul de acces spre satul Izvoarele. După încă 1 km, urmează satul Vălişoara, după care, la 2 km, începe defileul Cheii Aiudului (loc căutat pentru posibilităţile de practicare a alpinismului - Custode oficial - CTS Acropolis Aiud), unde se află o cabană în construcţie şi un mic camping (popasul turistic Cheile Aiudului).

Ieşind din strâmtoarea stâncoasă, urmează localitatea Poiana Aiudului, unde valea Răchişului din stânga, şi valea Inzelului din dreapta îşi varsă apele în valea Aiudului (care până aici a avut denumirea Pârâul Colţeştilor, şi mai în amonte Siloş). În continuare, drumul trece pe lângă o carieră de calcar şi după 2 km ajunge în Livezile, apoi după 3 km urmează Măgina, după care la încă 3 km ajungem în Aiud.