cerere inscriere TRASCĂU CORP Zlatna
Asociaţia de Turism şi Ecologie TRASCĂU CORP s-a constituit în anul 2001, la iniţiativa a 11 tineri din oraşul Zlatna. În acelaşi an obţine statutul de ONG înregistrându-se conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 la Tribunalul Alba în data de 05.04.2001.

Activitatea se desfăşoară pe două mari direcţii: turism montan şi protecţia mediului, iar în prezent acordăm o atenţie deosebită ariilor protejate (Am preluat în custodie în anul 2004, 7 arii protejate din zona Zlatna: Cheile Caprei, Piatra Bulbuci, Calcarele de la Valea Mică, Cheile Cibului, Cheile Glodului, Poiana cu Narcise de la Negrileasa, Calcarele de la Ampoiţa).

Acţiunile de turism montan au început timid cu o acţiune de marcare a traseului Zlatna - Vârful Dâmbău. Însă pe măsura trecerii timpului, ele s-au diversificat, pe lângă marcaje am trecut la deschidere de zone de alpinism şi escaladă, tabere de cartare şi explorare peşteri, ture alpine în munţi, tabere de ecologizări în arii protejate, activităţi de impulsionare a turismului prin dezvoltare durabilă.

Toate aceste acţiuni au culminat cu organizarea în anul 2003 a primei ediţii a Cupei TRASCĂU în Cheile Caprei, Cupă care acum se organizează anual. Participăm la concursuri montane organizate de cluburi cu acelaşi profil, pentru a cunoaşte cât mai multe locuri deosebite din ţară şi pentru a dezvolta prietenii cu "oameni de munte". S-a urmărit atragerea cât mai multor tineri, copii, elevi şi studenţi în acţiunile montane, pentru a le dezvolta iubirea de frumos, de natură şi mai ales de munte.

Credem că gravele probleme ecologice ale zonei Zlatna au constituit unul dintre principalele motive pentru care ne-am constituit într-o asociaţie. La ora actuală principalul poluator Ampelum S.A. Zlatna este oprit însă efectele unei "agresiuni" asupra mediului de 250 de ani nu pot fi şterse în câţiva ani. Trebuie efectuate acţiuni de împădurire, de tratare a solului, de prevenire a deversării iazurilor de decantare şi multe, multe altele.

Considerăm că fiecare zonă trebuie să lupte pentru protejarea tradiţiilor şi valorilor proprii, a frumuseţilor naturii. Până în prezent asociaţia noastră a contribuit la înfiinţarea unui ONG în zona Cheile Cibului, şi are relaţii de parteneriat şi colaborare cu peste alte 20 ONG-uri din judeţ şi din ţară, cu instituţii guvernamentale, structuri administrative locale şi centrale, instituţii de învăţământ, de cercetare, ştiinţifice şi culturale.

Credem că contribuţia noastră, împreună cu a celorlalte organizaţii neguvernamentale, a persoanelor particulare, va fi decisivă pentru a stopa distrugerea ecosistemului, pentru a oprii decimarea constantă a frumuseţilor acestei ţări.
Puiuleţ Adrian