Hotarare nr. 230 din 4 martie 2003
Hotarare nr. 1320 din 14 octombrie 2008
Lege nr. 46 din 19 martie 2008
Ordonanta nr. 2 din 12 iulie 2001
Ordonanta nr. 58 din 21 august 1998
Ordonanta nr. 1338 din 23 octombrie 2008
Ordonanta de urgenta nr. 57 din 20 iunie 2007
Ordonanta de urgenta nr. 195 din 22 decembrie 2005
Ordonanţa de urgenţă 26/2000 - Asociaţii şi fundaţii
Ordonanţa de urgenţă Nr. 57 din 20 iunie 2007 - Regimul ariilor naturale protejate
Hotărârea 77/2003 - Organizare Salvamont

Ordonanţa de urgenţă 195/2005 - Protecţia mediului
Hotărârea 494/2005 - Administrare arii protejate